Web Analytics
uka-sigorta

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Özel Sağlık Sigortası, hastalık ya da kaza durumlarında oluşabilecek sağlık masraflarını karşılayan ve bireysel olarak düzenlenen bir sigorta türüdür. Özellikle özel sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırır. ÖSS poliçeleri genellikle doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri, ilaç teminatı, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ameliyat, küçük müdahale, kontrol muayeneleri gibi çeşitli teminatları kapsar. Bunun yanı sıra, doğum, gebelik takibi, yenidoğan bebek teminatı, check-up, diş tedavisi ve yurt dışı tedavi gibi ek teminatlar da sunulabilir. Ancak, teminatlar sigorta şirketlerine ve poliçe kapsamlarına göre değişiklik gösterebilir. Özel sağlık sigortası, sigortalıya özel sağlık hizmetlerini daha uygun fiyatlarla ve kolaylıkla alabilme imkanı sağlar. Özel sağlık sigortası, hastalık veya kaza durumlarında oluşabilecek sağlık masraflarını karşılayan ve sigortalıya özel olarak düzenlenen bir sigorta türüdür.
 1. Özel sağlık sigortası poliçeleri genellikle çeşitli teminatlar sunar ve bu teminatlar sigorta şirketlerine ve poliçe kapsamlarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak özel sağlık sigortası poliçelerinde şu teminatlar bulunabilir: 
 2. 1. Doktor Muayenesi: Tanı ve tedavi için doktor tarafından fiziki olarak yapılan muayene giderlerini karşılar. Hastane, tıp merkezi, poliklinik gibi sağlık kuruluşlarında muayene olunabilir. 
 3. 2. Laboratuvar Tetkikleri: Doktor muayenesi sonrası teşhis ve tedavi için gerekli görülen laboratuvar tetkiklerinin giderlerini karşılar. Kan tahlilleri, idrar tahlilleri gibi laboratuvar tetkikleri bu kapsamda yer alır. 
 4. 3. İlaç Teminatı: Doktor tarafından reçete edilen ilaçların bedellerini karşılar. Poliçe kapsamına göre ilaçların kullanım süresi ve limitler belirlenebilir. 
 5. 4. Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri: Hastalıkların teşhisi ve tedavi sürecinin takibi için gerekli görülen görüntüleme yöntemlerinin giderlerini karşılar. Röntgen, ultrason, MRI gibi görüntüleme yöntemleri bu kapsamda yer alır. 
 6. 5. Ameliyat: Hastalık veya tedavi gerektiren durumlarda yapılacak olan ameliyatların giderlerini karşılar. Ameliyat öncesi ve sonrası süreçte oluşabilecek tüm giderler bu teminat altındadır. 
 7. 6. Diş Tedavisi Teminatı: Diş hekimi tarafından yapılan muayene, tedavi işlemleri ve protezlerin giderlerini karşılar. Diş tedavisi teminatı poliçeye ek olarak alınabilir. 
 8. 7. Doğum Teminatı: Normal veya sezaryen doğum ile ilgili giderleri karşılar. Poliçeye ek prim ödenerek doğum teminatı ekletilebilir. 
 9. 8. Check-up Teminatı: Yılda bir kez kullanılabilen ve sağlık taramasındaki tetkiklerin masraflarını karşılar. Check-up, sağlık durumunun kontrol edilmesini sağlar. 
 10. 9. Yurt Dışı Tedavi Teminatı: Sigortalının yurt dışında ayakta veya yatarak tedavi olması durumunda giderlerini karşılar. Genellikle poliçedeki yurt içi teminatlarla benzer kapsamda olabilir. 
 11. 10. Diğer Teminatlar: Bunlar dışında, özel sağlık sigortası poliçelerinde çocuk/Yetişkin aşı giderleri, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, gebelik takibi, yenidoğan bebek teminatı gibi ek teminatlar da bulunabilir. 

 12. Bu teminatlar, sigortalının ihtiyaçlarına ve poliçe kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Sigorta şirketleri tarafından sunulan özel sağlık sigortası poliçelerini değerlendirirken, teminatların kapsamını dikkatlice incelemek ve sigorta ihtiyaçlarına en uygun poliçeyi seçmek önemlidir.

TEKLİF AL