Web Analytics
uka-sigorta

SEYAHAT SAĞL SİGORTASI


Seyahat Sağlık Sigortası, seyahat eden kişilerin yurt dışında karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına karşı mali koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, seyahat sırasında oluşabilecek beklenmedik tıbbi harcamaları karşılayarak seyahat eden kişinin finansal risklerini azaltır. Genellikle acil tıbbi yardım, hastane masrafları, ilaç masrafları, tıbbi tahliye gibi teminatlar sunar.


- Seyahat Sağlık Sigortası genellikle şu teminatları içerebilir:

Acil Tıbbi Yardım: Seyahat sıraında aniden ortaya çıkan sağlık sorunlarında acil tıbbi yardım hizmetleri kapsamında doktor veya sağlık personeline ulaşım ve tıbbi danışmanlık hizmetleri.

  1. Hastane Masrafları: Seyahat eden kişinin hastaneye yatırılması veya tedavi edilmesi gerektiğinde, hastane masraflarının karşılanması.
  2. İlaç Masrafları: Reçeteli ilaçların temini ve ilaç masraflarının ödenmesi.
  3. Tıbbi Tahliye: Seyahat eden kişinin tıbbi sebeplerle hastaneden başka bir yere nakli gerektiğinde, tıbbi tahliye masraflarının karşılanması.

TEKLİF AL